Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), de Nationale Zoölogische Collectie Suriname (NZCS) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS) organiseren in augustus het derde biodiversiteitscongres. Het GEF SGP (Global Environmental Facility-Small Grants Programme) draagt USD50.000 bij aan deze bijeenkomst.

Als onderdeel van het congres wordt er een symposium georganiseerd met als thema: Applying traditional knowledge in achieving green development. De bijeenkomst is het vervolg van het Guiana Shield Priority Setting Workshop van 2006.
Op het congres zullen academici en andere betrokkenen informatie en kennis uitwisselen om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen die moeten leiden tot beschermen van de biodiversiteit van het Guyana Schild in Suriname, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela, Brazilië en Columbia.

Rurale gemeenschappen betrekken 

Tanja Lieuw, nationaal coördinator van het Small Grants Programme, geeft aan dat de bijdrage van het GEF SGP bedoeld is om rurale gemeenschappen te betrekken om te participeren aan het symposium, om zodoende hun kennis op het gebied van duurzame traditionele levensstijl te delen en ook om hun inbreng te leveren aan het ontwikkelen van initiatieven om de biodiversiteit te beschermen.

“Met dit congres zal er een netwerk worden gecreëerd van rurale gemeenschappen van de zes landen, waarbij er een platform is voor verdere groene ontwikkeling van het Guyana Schild”, licht Lieuw in een schrijven toe.

In totaal zullen ongeveer 50 individuen van diverse gemeenschappen financieel worden ondersteund om deel te nemen, waarvan het grootste deel, ongeveer 30, uit Suriname afkomstig (zowel uit Marron en Inheemse gemeenschappen) zijn en de andere 20 uit de andere 5 landen (Brazilië, Guyana, Frans-Guyana, Venezuela en Columbia). Deze gemeenschappen zullen tevens de gelegenheid krijgen om een presentatie te doen op het congres.

Source: www.starnieuws.com