“Biodiversity conservation and economic development: Defining green development of natural resources within the Guiana Shield”, is het thema van het derde internationaal biodiversiteitscongres van het Guyana Schild. Suriname is voor 2013 gekozen als organiserend committee en zal bijzondere aandacht besteden aan landelijke gemeenschappen met hun traditionele levensstijl en uitgebreide traditionele kennis over leven op een duurzame manier. Eerder is dit congres gehouden te Venezuela (2006) en te Brazilië (2010).

Het organiserend committee wordt gevormd door het instituut voor graduate studies & research (IGSR), de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname (NZCS) en het Centrum voor Landbouw Onderzoek (CELOS). Dit committee krijgt ondersteuning van Venezuela en Brazilië, waar het eerste en het tweede congres zijn gehouden.

Programma

In de periode van 5 tot en met 8 augustus 2013 wordt er in Hotel Torarica volop aandacht besteed aan de ontwikkelingen van biodiversiteit voor het Guyana Schild. Het doel van deze conferentie is het identificeren van de effecten van economische ontwikkeling op het milieu binnen het Guyana Schild en maatregelen te nemen om echte groene ontwikkeling in de regio te bereiken. Workshops, presentaties, forum, symposia en trainingen zijn allen onderdeel van het congres.
Een ander onderdeel van het congres is de ‘Exhibition Green Mile’, dat de gelegenheid biedt aan bedrijven om hun ervaringen te delen over groene / duurzame ontwikkeling. Via de ‘General assembly of the society of GS’ wordt ook het gastland voor het volgende biodiversiteitscongres gekozen.

Guyana Schild
Het Guyana Schild omvat een uniek gebied met unieke en omvangrijke biodiversiteit. Tijdens het congres wordt eens per drie jaar de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de situatie van biodiversiteit in het gebied.

Source: www.GFCnieuws.com