Tijdens het derde internationale biodiversiteitscongres van het Guyana Schild van 5 tot en met 8 augustus 2013, wordt er kennis uitgewisseld over leven op een duurzame manier binnen traditionele gemeenschappen.

Groene Ontwikkeling, duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en instandhouding van onze biodiversiteit, zijn enkele onderwerpen die de revue passeren tijdens het internationale biodiversiteitscongres, meldt de ADEK in een persbericht. De bezoekers van het congres krijgen een programma voorgeschoteld dat bestaat uit workshops, presentaties, een symposium voor traditionele gemeenschappen, een training voor beleidsmakers en experten, en een expositie. Op de laatste dag van het congres zal tijdens de “General Assembly”, het volgende gastland worden gekozen voor het organiseren van het volgende internationale biodiversiteitscongres.

Het internationaal congres van het Guyana Schild wordt 3-jaarlijks gehouden. Na de 2 eerste keren succesvol te hebben geparticipeerd, is Suriname bij de afsluiting van het 2de congres aangewezen als gastland van het 3de congres. Als organiserend gastland van dit congres, heeft Suriname de gelegenheid tot het updaten van haar informatie over biodiversiteit en groene ontwikkeling, het opdoen van kennis op nationaal en international niveau en heeft inspraak op het beleid dat wordt uitgestippeld binnen het Guyana Schild.

In een klimaatbestendige en duurzame omgeving is “groen‟ essentieel. Groen draagt niet alleen bij aan de sociale cohesie in de buurt en aan de leefbaarheid van een omgeving, maar de aanwezigheid van groen heeft ook een positief effect op de gezondheid van mensen. Het werkt zowel preventief als curatief, en draagt daarmee bij aan reductie van de kosten voor de volksgezondheid. Traditionele gemeenschappen in Suriname leven al generaties lang op een duurzame manier, vanwege hun traditionele levensstijl, uitgebreide kennis over hun leefomgeving en alle aspecten waar dit mee te maken heeft.

Source: www.GFCnieuws.com