article-07082013-2PARAMARIBO - Het derde Internationale Biodiversiteitscongres van het Guyanaschild begin augustus, besteedt veel aandacht aan de leefwijze van traditionele leefgemeenschappen. Suriname treedt op als gastland voor de driejaarlijkse bijeenkomst van de Guyanaschild-landen.

'Traditionele gemeenschappen leven al generaties lang op een duurzame manier, vanwege hun traditionele levensstijl, uitgebreide kennis over hun leefomgeving en alle aspecten waar dit mee te maken heeft', staat in het persbericht.
Het doel is om de effecten van de economische ontwikkeling op het milieu binnen het Guyanaschild te identificeren en maatregelen te bedenken om groene ontwikkeling binnen de regio te stimuleren. Het Instituut voor Graduate Studies & Research (IGSR, de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname (NZCS) en het Centrum voor Landbouw Onderzoek (Celos) vormen het organiserend comité voor het komende congres.

 

Tijdens het congres wordt kennis uitgewisseld over leven op een duurzame manier binnen traditionele gemeenschappen. 'In een klimaatbestendige en duurzame omgeving is 'groen' essentieel. Groen draagt niet alleen bij aan de sociale cohesie in de buurt en aan de leefbaarheid van een omgeving, maar de aanwezigheid van groen heeft ook een positief effect op de gezondheid van mensen. Het werkt zowel preventief als curatief, en draagt daarmee bij aan reductie van de kosten voor de volksgezondheid', aldus het bericht. Groene ontwikkeling, duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en instandhouding van biodiversiteit, krijgen daarom ook de aandacht tijdens het Internationale Biodiversiteitscongres. Het programma bestaat uit workshops, presentaties, een symposium voor traditionele gemeenschappen, een training voor beleidsmakers en experts en een expositie. Op de laatste dag van het congres zal het gastland worden gekozen voor het organiseren van het volgende Internationale Biodiversiteitscongres.-.

Source: De Ware Tijd