Dr. Bharrath Jagdeo, voormalig president van Guyana, is de hoofdspreker op het 3e Internationaal Congres inzake Biodiversiteit van het Guyana Schild.
Dr. Jagdeo is in 2008 door het Amerikaanse blad Times Magazine uitgeroepen tot één van de helden van het milieu, terwijl het Milieuprogramma van de Verenigde Naties hem in 2010 de prijs uitreikte als “kampioen van de aarde”. De opening van het congres vindt maandag 5 augustus plaats in hotel Torarica. Het thema van het congres handelt over het behoud van biodiversiteit en economische ontwikkeling.

 

Jagdeo komt uit één van de zes landen van het Guiana Schild en heeft een duidelijke visie op het belang van biodiversiteit. In zijn ambtsperiode als president werd voor Guyana op basis hiervan de Low Carbon Economic Development Strategy ontwikkeld. Dr. Jagdeo ziet geen tegenstelling tussen klimaatverandering en behoud van biodiversiteit aan de ene kant en economische ontwikkeling aan de andere kant. Beiden kunnen elkaar aanvullen, maar onder bepaalde voorwaarden.
Guyana is een van de weinige landen die met deze visie en strategie ook geld verdient met zijn biodiversiteit. In 2009 tekenden Guyana en Noorwegen een overeenkomst welke U$ 250 miljoen waard is voor de periode tot 2015. Tot nu toe heeft Guyana al U$ 115 miljoen ontvangen via deze overeenkomst. Deze landen lopen vooruit op het internationaal mechanisme dat landen die hun biodiversiteit (in dit geval met name hun bos) goed beheren financieel compenseert.
Hij adviseert momenteel de secretaris generaal van de Verenigde Naties inzake klimaatfinanciering, zit in de Eminent Persons Group van de ACP, en is speciaal ambassadeur van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). De staatshoofden van landen met regenwouden hebben hem ook benoemd tot hun speciaal ambassadeur.
Verder zit hij een commissie van deskundigen van de Commonwealth voor die middelen identificeert voor arme landen op gebied van klimaatverandering. Hij is voorzitter van de raad van het Global Green Growth Institute in Korea, terwijl hij beschermheer is van het in India gevestigde World Sustainable Development Forum.

REDD
Het internationaal mechanisme staat bekend als REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation). Tegenwoordig worden er meer instrumenten aan toegevoegd, zodat men de term REDD+ gebruikt. In de nabije toekomst zullen er wellicht miljarden dollars circuleren via het REDD+ mechanisme met name wanneer de markt voor carbon credits goed werkt.

REDD+ Investment Fund
In ieder geval heeft Guyana in 2010, het Guyana REDD+ Investment Fund (GRIF) opgericht. Via dit fonds worden middelen die gegenereerd worden met de Low Carbon Development Strategy gedistribueerd. De wereldbank beheert het fonds. Inmiddels zijn de eerste projecten uit dit fonds gefinancierd, waaronder een Inheemse Ontwikkelingsfaciliteit van U$ 6 miljoen, waarbij lokale ontwikkelingsplannen van dorpen worden gefinancierd.
Een ander project betreft het opzetten van een Onderzoekscentrum voor Biodiversiteit van U$ 4 miljoen door de Universiteit van Guyana Het voorbeeld van Guyana laat heel concreet zien dat duurzame ontwikkeling middels het behoud en goed gebruik van biodiversiteit mogelijk is.

Source: www.GFCnieuws.com