B-Jagdeo-championBharrat Jagdeo, ex-president van Guyana, werd in 2010 benoemd tot 'Kampioen van de Aarde', door de milieutak van de Verenigde Naties. Hier nam hij zijn plakkaat in ontvangst van een VN vertegenwoordiger.Paramaribo - Economische voordelen door het behoud van de biodiversiteit. Dit staat centraal bij het derde Internationaal Congres inzake de biodiversiteit van het Guyana Schild dat vandaag begint. Ex-president van Guyana, Bharrat Jagdeo, zal als hoofdspreker hierop ingaan.

In zijn periode als president heeft hij veel werk verzet voor de natuur. Een persbericht van de Anton de Kom Universiteit die het seminar organiseert, zegt dat voor Jagdew geen tegenstelling bestond tussen klimaatverandering en behoud van biodiversiteit aan de ene kant en economische ontwikkeling aan de andere kant. Beide kunnen volgens hem elkaar aanvullen, maar onder bepaalde voorwaarden.

Door die instelling maakte Jagdeo Guyana tot één van de weinige landen, die met deze visie en strategie ook geld verdient met zijn biodiversiteit. In 2009 tekenden Guyana en Noorwegen een overeenkomst die 250 miljoen US dollar waard is voor de periode tot 2015. Tot nu toe heeft Guyana al 115 miljoen US dollar ontvangen via deze overeenkomst. Beide landen vervullen nu dus een voorhoederol hierin.

Het buurland heeft in 2010 het Guyana REDD+ Investment Fund (GRIF) opgericht. Met middelen uit dit fonds worden projecten in verband met de vermindering van koolstofuitstoot gefinancierd. Het beheer van de reserve staat onder de Wereldbank. Inmiddels zijn de eerste projecten uit dit fonds geïnitieerd, waaronder een inheemse ontwikkelingsfaciliteit van 6 miljoen US dollar. Een ander project betreft het opzetten van een onderzoekscentrum voor biodiversiteit. Dit 4 miljoen US dollar kostend project wordt uitgevoerd door de Universiteit van Guyana.

Door deze projecten heeft Jagdeo verschillende onderscheidingen gehad. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties reikte hem in 2010 de prijs "Kampioen van de Aarde" uit. De ex-president zal Suriname van adviezen voorzien tijdens het congres in Hotel Torarica.-.

Source: De Ware Tijd